Ostutingimused

 


1. Üldsätted
2. Hinnad
3. Tooted
4. Toodete eest tasumine
5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
6. Toodete tagastamine
7. Vastutus ja vääramatud jõud
8. Andmekaitsepoliitika
9. Muud tingimused


Henrietta AS, registrikoodiga 10078144 (edaspidi Kaupmees) ja Klient, kes
vormistab www.henrietta.ee e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades
tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Klient), lepivad kokku järgnevas

1. Üldsätted
1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest
ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning e-poe
Kasutamistingimustes kokkulepitust.
1.2. Kaupmehel on õigus mistahes ajal teha pakutavasse e-poe teenusesse muudatusi.
1.3. Kaupmehel on õigus ühepoolselt muuta Ostutingimusi ilma, et tal oleks kohustus
teatada sellest elektronposti teel kirjalikult kliendile

2. Hinnad
2.1 Kõik hinnad on toodud Euroopa Liidu valuutas (EUR).
2.2 Kõik hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis kehtestatud käibemaksu.
2.3 Ostetud toodetele lisandub transpordihind, mis arvutatakse Teie ostukorvis.

3. Tooted ja tellimuse vormistamine
3.1. Tootepildid on illustratiivse tähendusega ja toodete värvid võivad erineda sõltuvalt
ekraanist.
3.2. Leides e-poest sobiva toote, vajutab Klient nupule "Lisa korvi".
3.3. Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil ta on klikkinud lingile “Lisa korvi”, seejärel on
võimalik jätkata toodete sirvimist, muuta korvi sisu või alustada tellimist.
3.4. Kui klient soovib jätkata tellimist, vajutab nupule "Telli", mis viib järgmisele, Tellimuse,
lehele.
3.5. Tellimuse lehel täidab klient ära kontaktandmed, valib sobiva toote kätte saamise viisi
ning nõustub Ostutingimustega vajutades lingile "olen tutvunud ja nõustun tingimustega".
3.6. Klient, olles üle kontrollinud oma andmed, kontrollinud üle tellimuse sisu ning
kinnitanud oma Ostutingimustega nõustumist, vajutab "Esita tellimus" nuppu.
3.7. "Esita tellimus" nupp kinnitab tellimuse andmed ning viib järgmisele lehele, kus on info
Makseviiside kohta ning kokkuvõte tellimusest. Kui Klient on oma ostust kindel, vajutab
nupule "Maksa Internetipangas", mis viib henrietta.ee poolt kasutatava Maksekeskuse
makse sooritamise keskkonda, kust Klient saab valida talle sobiva Internetipanga ning
makse tasuda.

4. Toodete eest tasumine
4.1. Tasumine Pangalingiga
Peale tellimuse vormistamist suunatakse Klient "Maksa Internetipangas" nupu kaudu
Maksekeskus AS turvalisse maksekeskkonda, kust saab valida maksmiseks sobiva internetipanga. Panka sisenedes on näha eeltäidetud maksekorraldust, kus on kirjas Kliendi tellimuse detailid.
Klient kontrollib kõik info üle ja seejärel kinnitab makse. Peale maksekorralduse
kinnitamist peab Klient lahkuma internetipangast vajutades nuppu „Tagasi kaupmehe
juurde“. 


5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
5.1. Toote tarnimiseks kasutab Kaupmees SmartPOSTi pakiautomaadi teenust; Omniva
pakiautomaadi ja postkontori teenust, DPD pakiautomaadi või kulleri teenust ning samuti on kliendil võimalik tellitud kaup kätte saada AS Henrietta kauplusest, mis asub aadressil Õli 5, Rakvere. Paki saabumisest valitud tarnekohta teavitatakse klienti üldjuhul sõnumiga.
5.2. Veebipoest ostetavad Kaubad saadetakse välja 7 tööpäeva jooksul peale makse laekumist.
Nädalavahetustel ja riigipühadel väljastamist ei toimu. Maksimaalne tarneaeg on 14 päeva.
5.3. Klient on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate
kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel.

6. Kauba tagastamine
6.1. Kui kauba kättesaamisel selgub, et kaup ei vasta Kliendi ootustele või kaup ei sobi,
siis on Kliendil õigus kaupa tagastada 14 päeva jooksul alates kättesaamisest.
Tagastamisele kuuluv kaup peab olema kasutamata.
6.2. Toote tagastamiseks tuleb kliendil esitada vastav taotlus, vajutades e-poes nupul Kontak.
6.3. Tagastamisel tuleb esitada kauba ostuarve.
6.4. Tagastamisel kantakse Kliendile raha tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul toote
tagastamisest.
6.5. Raha kantakse üle samale arvelduskontole kust toimus selle laekumine Kaupmehele.
6.6. Klient kannab kauba tagastamise kulud kuni 10 euro ulatuses vastavalt VÕS § 194 lg
4.
6.7. Kauba 14-päevane tagastamisõigus ei kehti nendele toodetele, mis on spetsiaalselt
Kliendi tellimuse järgi valmistatud (VÕS § 53 lg 4).
6.8. Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta e-poe Kasutamistingimuste
punktides 6.1. – 6.3. toodud tingimustele, siis raha kliendile ei tagastata ning tagastatud
toode jääb poe omaniku juurde hoiule.

7. Vastutus ja vääramatud jõud
7.1. Kaupmees ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega
teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud
juhtudel ja ulatuses.
7.2. Henrietta AS ei vastuta: (1) kliendi süül kauba rikkumise eest; (2) kauba
mittesihtotstarbelise kasutamise tulemusel tekkinud vigade eest; (3) kauba jooksva
kulumise eest tavakasutamise korral.
7.3. Kaupmees ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise
viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida
Kaupmees ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
Kaupmehe vastutus kauba tarne eest lõpeb kauba üleandmise hetkest kliendile või
transpordiettevõttele.

8. Andmekaitsepoliitika

Kliendi andmeid või isiklikku informatsiooni ei avaldata kolmandatele osapooltele v.a. juhul, kui teabe edastamine on nõutud ja see on kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega. Kogutud isikuandmete abil teavitatakse Klienti uudistest, kampaaniatest, pakkumistest ja erinevatest sündmustest. Uudiseid ja pakkumise saavad e-posti teel vaid selle tellinud kliendid. Uudistest saab igal ajal loobuda, loobumise link on igas saadetud uudiskirjas.

9. Muud tingimused
9.1. Kõiki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus saadud Kliendi isikuandmeid
käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Kaupmees ei avalda temale teatavaks saanud
andmeid kolmandale osapoolele.
9.2. Kliendi ja Kaupmehe vahel seoses e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega
tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on
Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.
Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel
lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.